Axel Korn

Axel Korn Kiến Trúc Sư Chủ Trì

Năm kinh nghiệm 30 năm

Chứng chỉ hành nghề Kiến Trúc Sư Đức/ Việt Nam

Trình độ Thạc sĩ kiến trúc, Học viện Kiến Trúc Nam California, Los Angeles

Chuyên ngành Thiết kế kiến trúc, nội thất & quy hoạch

Profile Xem ngay