Crescent Mall - Giai đoạn 2

Crescent Mall - Giai đoạn 2 Phú Mỹ Hưng, Quận 7, TP.HCM

Crescent Mall - Giai đoạn 2

Thương mại

Năm Bất đầu thiết kế 01/2016

Khách Hàng Phu My Hung Development Corporation

Diện tích 65.400 m2

Phạm vi công việc Thiết kế kiến trúc (ý tưởng đến hỗ trợ thi công)

Nhân sự chủ chốt Axel Korn, Nguyễn Văn Hóa

Tiếp nối thành công của Dự án Cresent Mall Giai đoạn 1, cung cấp khoảng 46.000 m2 diện tích bán lẻ thực (Net area), Chủ đầu tư Phú Mỹ Hưng quyết định tiếp tục triển khai Giai đoạn 2, bao gồm khoảng 18.0000 m2 diện tích bán lẻ thực (Net area) và 30.000 m2 (Net area) diện tích văn phòng thực.

Thiết kế của giai đoạn 02 sẽ được kết nối với giai đoạn 01 dọc theo đại lộ Nguyễn Văn Linh, quận 7. Lối thứ tư vào trung tâm thương mại sẽ được dời ra đường Nguyễn Khắc Viện và nằm bên cạnh lối vào văn phòng. Tòa tháp này có 25 tầng và 01 tầng hầm.

Crescent Mall - Giai đoạn 2
Crescent Mall - Giai đoạn 2