Saigon Riverfront CBD

Saigon Riverfront CBD Trung tâm TP. HCM, Việt Nam

Saigon Riverfront CBD

Quy hoạch

Năm Bắt đầu thiết kế tháng 07/2007

Khách Hàng HCMC People's Committee

Diện tích 930 ha

Phạm vi công việc Cuộc thi thiết kế quy hoạch đô thị

Nhân sự chủ chốt Axel Korn

Trong năm 2007, chính quyền quy hoạch ở Sài Gòn đã mời 8 công ty kiến trúc quốc tế để đề xuất thực hiện các kế hoạch phát triển trung tâm thành phố. Cuộc thi của chúng tôi với chủ đề Green Saigon đã trình bày một ý kiến thiết kế bền vững lại khu trung tâm Sài Gòn, và lên ý tưởng cho các khu vực cảng nội thành sẽ được di dời. Một trong những kế hoạch bao gồm việc mở rộng đại lộ Lê Lợi thành khu đô thị lớn, tập trung phát triển những cửa hàng thương mại, cũng như các nhà hàng.

Saigon Riverfront CBD
Saigon Riverfront CBD
Saigon Riverfront CBD
Saigon Riverfront CBD