Vietnamese Germany University

Vietnamese Germany University Bình Dương, Việt Nam

Vietnamese Germany University

Công trình công cộng

Năm Bắt đầu thiết kế tháng 09/2009

Khách Hàng German Academic Exchange Service

Diện tích 50,5 ha

Phạm vi công việc Nghiên cứu khả thi cho Ngân hàng thế giới

Nhân sự chủ chốt Axel Korn

Đây là dự án thí điểm đầu tiên của trường đại học Việt-Đức được thực hiện tại tỉnh Bình Dương với kinh phí 200 triệu đô đã được phê duyệt thông qua nghiên cứu khả thi được thực hiện bởi Korn Architects. Kế hoạch quy hoạch hợp lý và rõ ràng của khuôn viên trường đại học, cùng một công viên khoa học công cộng, trung tâm học thuật, trung tâm thể dục, ký túc xá cho sinh viên... đã được đánh giá rất cao bởi Đại học Đức và Bộ Giáo Dục ở Việt Nam.

Vietnamese Germany University
Vietnamese Germany University