L.A Phiharmonic Hall

L.A Phiharmonic Hall Los Angeles, California, Hoa Kỳ

L.A Phiharmonic Hall

Công trình công cộng

Năm Hoàn thành năm 2003

Khách Hàng Walt Disney

Diện tích 48.000 m2

Phạm vi công việc Thiết kế kiến trúc cho F.O. Gehry 1993-95

Nhân sự chủ chốt Axel Korn

Dự án kiệt tác trong lịch sử kiến trúc trong thế kỷ 20 được thiết kể bởi vị kiến trúc sư đại tài Frank Gehry được thực hiện chỉ thông qua các công cụ mô hình máy tính tiên tiến. Kiến Trúc Sư Chủ Trì của Korn Architects – ông Axel Korn đã bắt tay thực hiện dự án này cùng ông Frank Gehry vào năm 1993. Ông chịu trách nhiệm thực hiện thiết kế phần mặt tiền của trung tâm hòa nhạc, cũng như thực hiện quá trình nghiên cứu, đồng thời sử dụng các phần mềm cho phép thiết kế nên một tòa nhà với cấu trúc hoàn chỉnh.

L.A Phiharmonic Hall
L.A Phiharmonic Hall
L.A Phiharmonic Hall