Crescent District Phu My Hung

Crescent District Phu My Hung Khu Hồ bán nguyệt, Nam Sài Gòn, TP. HCM, Việt Nam

Crescent District Phu My Hung

Quy hoạch

Năm Hoàn thành tháng 08/2010

Khách Hàng Phu My Hung Development Corporation

Diện tích 320.000 m2

Phạm vi công việc Quy hoạch tổng thể - Hợp tác với R. Terrajima Architecture, KYTA, NQH

Nhân sự chủ chốt Axel Korn

Bốn khu vực chính trong quận Crescent ở Nam Sài Gòn hứa hẹn sẽ trở thành khu trung tâm cao cấp bao gồm khu phố đi bộ Crescent Walk dài 500m. Một cuộc thi với giới hạn được tổ chức năm 2004 đã đề cử 4 công ty kiến trúc từ Nhật, Đức, Việt Nam và Singapore cùng nhau hợp tác thiết kế cho sự phát triển mở rộng của Phú Mỹ Hưng. Những văn phòng hành chính và căn hộ dịch vụ sẽ nằm trên khu khối đế 2 tầng. Vào giai đoạn 2, sẽ có một trung tâm thương mại với diện tích 120.000m2 được hình thành.

Crescent District Phu My Hung
Crescent District Phu My Hung
Crescent District Phu My Hung
Crescent District Phu My Hung
Crescent District Phu My Hung
Crescent District Phu My Hung