Nguyễn Văn Hóa

Nguyễn Văn Hóa Trưởng phòng thiết kế

Năm kinh nghiệm 18 năm

Chứng chỉ hành nghề Việt Nam

Trình độ Chuyên ngành Kiến trúc sư, trường Đại học Kiến Trúc

Chuyên ngành Kiến trúc và Nội thất

Profile Xem ngay