Trần Thị Minh Trí

Trần Thị Minh Trí Trưởng nhóm thiết kế cảnh quan

Năm kinh nghiệm 8 năm

Chứng chỉ hành nghề Chứng chỉ hành nghề Kiến trúc sư Việt Nam

Trình độ Chuyên ngành Kiến trúc sư, trường Đại học Kiến Trúc, Việt Nam

Chuyên ngành Kiến trúc

Profile Xem ngay