Nông Thị Lan Anh

Nông Thị Lan Anh Trưởng nhóm thiết kế nội thất

Năm kinh nghiệm 9 năm

Trình độ Cử nhân tại Đại học tại New Zealand, Thạc sĩ tại Italy

Profile Xem ngay