Saigon Opera

Saigon Opera Khu đô thị mới Thủ Thiêm, Quận 2 (nay là TP Thủ Đức)

Saigon Opera

Công trình công cộng

Khách Hàng HCMC People’s Committee

Nhân sự chủ chốt Axel Korn / Đỗ Trình

Korn Architects đã giành được giải thưởng thứ tư tại "Cuộc thi thiết kế kiến ​​trúc cho nhà hát của Dàn nhạc Giao hưởng Ba lê và Dự án Opera tại Thành phố Thủ Thiêm, Thành phố Thủ Đức, Thành phố Hồ Chí Minh.

Thiết kế của Nhà hát Giao hưởng, Nhạc và Vũ kịch TP.HCM nhằm mục đích phản ánh sự phát triển năng động ấn tượng của Việt Nam, hiện đang chuyển đổi tất cả các khía cạnh của xã hội bao gồm cảnh quan văn hóa và nghệ thuật biểu diễn.

 

Saigon Opera
Saigon Opera
Saigon Opera
Saigon Opera