Mekong Cruise

Mekong Cruise Ho Chi Minh City and Phnom Penh

Mekong Cruise

Khách Sạn

Năm Operations start 2021

Khách Hàng Heritage line

Diện tích 5000sqm

Nhân sự chủ chốt Axel Korn / Freek Jansen

Du thuyền Mekong là hành trình trên sông mới nhất của danh mục Heritage Line. Hành trình trên sông này sẽ hoạt động vào năm 2021 giữa Thành phố Hồ Chí Minh và Phnom Penh. Một chuyến đi 3 ngày tuyệt đẹp sẽ đưa bạn từ một thành phố hiện đại sôi động, qua sông Mê Kông đến thủ đô của Campuchia. Thiết kế là sự hợp nhất của phong cách hiện đại với phong cách di sản của danh mục đầu tư của Heritage Line.

Mekong Cruise
Mekong Cruise