Vương Hoàng Bích Ly

Vương Hoàng Bích Ly Trưởng nhóm thiết kế

Năm kinh nghiệm 14 năm

Chứng chỉ hành nghề Chứng chỉ hành nghề Kiến trúc sư Việt Nam

Trình độ Chuyên ngành Kiến trúc sư, trường Đại học Kiến Trúc, Việt Nam

Chuyên ngành Kiến trúc

Profile Xem ngay