Freek Jansen

Freek Jansen Trưởng phòng thiết kế

Năm kinh nghiệm 8 năm

Chứng chỉ hành nghề Chứng chỉ hành nghề Kiến Trúc Sư Hà Lan

Trình độ Thạc sĩ kiến trúc tại trường Đại học Kỹ thuật Delft, Hà Lan

Chuyên ngành Kiến trúc và Nội thất

Profile Xem ngay