Đỗ Phương Trình

Đỗ Phương Trình Trưởng phòng thiết kế

Năm kinh nghiệm 18 năm

Chứng chỉ hành nghề Chứng chỉ hành nghề Kiến trúc sư Việt Nam

Trình độ Chuyên ngành Kiến trúc sư, trường Đại học Kiến Trúc, Việt Nam

Chuyên ngành Kiến trúc và Quy hoạch

Profile Xem ngay