CHRISTIAN LIEBENBERG

CHRISTIAN LIEBENBERG TECHNICAL DESIGN MANAGER

Năm kinh nghiệm 15 năm

Chứng chỉ hành nghề Cape Town - Nam Phi

Trình độ Bachelor of Architectural Technology at The Cape Peninsula University of Technology

Chuyên ngành TECHNICAL DESIGN

Profile Xem ngay